logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

2015-06-26

STAŻE

Decyzją Komisji Stażowej termin składania wniosków o przyznanie stażu został przedłużony do 30.06.2015 do godz. 11.00.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-06-22

STAŻE

 

 

1. W terminie do 29.06.2015 należy złożyć w sekretariacie Instytutu Fizyki „WNIOSEK O PRZYZNANIE STAŻU ABSOLWENCKIEGO". Wniosek ten jest do pobrania w sekretariacie IF.

 

 

 

2. Wniosek może złożyć każdy uczestnik Projektu „Ekofizyka z ochroną radiologiczną- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki”.

 

 

 

 3. Wnioski będę rozpatrywane na zebraniu Komisji Stażowej w dniu 30.06.2015 o godz. 12.00.zgodnie z Regulaminem Praktyk i Staży dla Projektu „Ekofizyka z ochroną radiologiczną- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki” dostępnym na stronie WWW Projektu.

 

 

 4.Informacja o „przyznaniu / nie przyznaniu” stażu zostanie ogłoszona w dniu 30.06.2015 o godz. 13.00. 

 

 

dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP

Kierownik Projektu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-05-13

 

Wyjazd naukowy do Warszawy

odbędzie się w dniach 15 - 16 czerwca 2015.

 

 W planie zwiedzanie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
oraz 
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

 

 

Wyjazd jest OBOWIĄZKOWY dla uczestników Projektu!!!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-03-30

 

Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typ IOR-1Z przeprowadzi:

 

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT
40-955 Katowice, ul. Podgórna 4
(32) 255 32 27
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Komplet informacji o zakresie szkolenia:
http://paa.gov.pl/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna/uprawnienia-pracownicze


Szkolenie odbędzie się w 4 terminach w godz. 9.00-16.00 na UP s. 514.
Terminy to 17.04 , 24.04 , 8.05 , czwarty do ustalenia.

 

Obecność uczestników Projektu OBOWIĄZKOWA !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-10-10

 

Uprzejmie informujemy, iż  na stronie WWW w zakładce Stypendia   oraz w Biurze Projektu
„Ekofizyka z ochroną radiologiczną- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki”
w pokoju nr 170 znajdują  się do  pobrania 
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA ROK AKADEMICKI 2014/2015.

 

Wnioski  należy składać w Biurze Projektu w pokoju nr 170, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków w terminie do 27 października 2013 r. do godz. 12.00

 

Wnioski będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Stypendium Motywacyjnego. Komisja Stypendialna zbierze się w dniu 31 października 2014 r. o godz. 12.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-12-12

Wyjście w ramach Laboratorium Ekologii

odbędzie się w poniedziałek 16.12.2013

 

W ramach tych zajęć odbędą się terenowe badania środowiskowe.

 

Zbiorka:

godz. 9.47, pętla linii autobusowej 107 w Baryczy

 

Zaleca się zabranie ciepłej odzieży, czapek oraz rękawiczek.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-11-30

Wycieczka do Wojskowego Szpitala Klinicznego

odbędzie się we czwartek 19.12.2013

 

W programie zwiedzanie cyklotronu medycznego

oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej.

 

Zbiórka:

godz. 11.30, ul. Wrocławska 1-3

przed wejściem do Centrum Medycznego Voxel znajdującego się

w Budynku 24 na terenie Szpitala Wojskowego (w pobliżu wejścia głównego).

Opiekun wycieczki z ramienia SzW - mgr Jolanta Raczek-Pawlus

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-10-15

Uprzejmie informujemy, iż na stronie WWW w zakładce Stypendia oraz w Biurze Projektu „Ekofizyka z ochroną radiologiczną- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki” w pokoju nr 170 znajdują się do pobrania WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu w pokoju nr 170, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków w terminie do 25 października 2013 r. do godz. 15.00

Wnioski będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Stypendium Motywacyjnego. Komisja Stypendialna zbierze się w dniu 30 października 2013 r. o godz. 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-09-27

Spotkanie organizacyjne dotyczące II roku studiów

oraz spraw związanych z Projektem Ekofizyka

odbędzie się

wtorek, 1 października 2013, godz. 10.30, sala 102N

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-04-05

Wycieczka do Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Świerk

m.in. zwiedzanie reaktora jądrowego Maria

 

odbędzie się w dniu 10-04-2013 (środa) 

Plan wycieczki:

- zbiórka: parking przy wejściu głównym UP o godz. 5.15, wyjazd o godz. 5.30

- przyjazd do Świerku około 11.15

- prelekcje i zwiedzanie 11.30 – 14.30

- obiad około 15.00

- powrót do Krakowa około 16.00

- przyjazd do Krakowa około 22.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-04-03

Harmonogram zajęć - Fizyka akceleratorów   PDF

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-03-13

Uprzejmie informujemy, iż znane są już wyniki testu wstępnego na zajęcia wyrównawcze z chemii. Na podstawie par. 4 Regulaminu Zajęć Wyrównawczych sporządzona została lista rankingowa   PDF 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem   PDF

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-11-23

WYCIECZKA

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

czwartek 2012-11-29 godz. 9.00

ZBIÓRKA pod bramą główną IFJ PAN o godz. 8.55 !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-10-29 

Bardzo prosimy wszystkich studentów I roku Fizyki, Specjalność Ekofizyka z ochroną radiologiczną o zgłoszenie się do Biura Projektu ( pokój 170) w dniach: 30. 10. 2012 r. w godz. 12.00-15.00 lub w dniu 31.10.2012 r. w godz. 8.00 15.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-10-15

Uprzejmie informujemy, iż na stronie WWW w zakładce Stypendia oraz w Biurze Projektu „Ekofizyka z ochroną radiologiczną- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki” w pokoju nr 170 znajdują się do pobrania WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA ROK AKADEMICKI 2012/2013.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu w pokoju nr 170, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków w terminie do 25 października 2012 r. do godz. 15.00

Wnioski będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Stypendium Motywacyjnego. Komisja Stypendialna zbierze się w dniu 26 października 2012 r. o godz. 10.30.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-09-25

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

poniedziałek, 1 października 2012 r. godz. 10.00, ul. Podchorążych 2, sala 513

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-09-22

Harmonogram zajęć dla I roku, semestr 1   PDF

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

05aktualnociZ przyjemnością informujemy, że projekt „Ekofizyka z ochroną radiologiczną-specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki” znalazł się na liście rankingowej wniosków ocenionej pozytywnie oraz otrzymał dofinansowanie na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV.
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie. 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 04aktualnociProwadzona jest rekrutacja na studia I stopnia na Kierunku Fizyka, Specjalność Ekofizyka z ochroną radiologiczną . W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny spośród przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka lub chemia ( poziom podstawowy lub rozszerzony- część pisemna). Gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z kilku wymienionych przedmiotów, decyduje przedmiot z którego uzyskał najlepszy wynik.


Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Fizyki UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (budynek główny), pokój 515 (V piętro) w godzinach 10.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku.

 

Rekrutacja potrwa do 21 września 2012 r.


Szczegółowe informacje:

http://www.up.krakow.pl/rekrut/informator2012.php?kod_rek=12722061

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05