logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich z fizyki (studia I i II stopnia) przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (uchwała nr 331/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Fizyka prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym UP im. KEN w Krakowie na poziomie pierwszego i drugiego stopnia)
Od 22 czerwca 2009 Wydział Mat.-Fiz.-Tech., w skład którego wchodzi Instytut Fizyki, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

 

Władze Instytutu:

 

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner
Z-ca Dyrektora: dr Renata Bujakiewicz-Korońska

 

Sekretariat:


ul. Podchorążych 2 (budynek główny), pokój 515 (V piętro).
Godziny otwarcia: 10.00- 13.00 od poniedziałku do piątku
http://www.up.krakow.pl/fiz/

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05