logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

Regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie   PDF

Umowa udziału w projekcie   PDF

Regulamin uczestnictwa w projekcie   PDF

Regulamin stypendium motywacyjnego   PDF

Regulamin zajęć wyrównawczych   PDF

Regulamin zajęć specjalistycznych   PDF

Regulamin praktyki studenckiej i stażu absolwenckiego   PDF

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05