logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

listaStudenci studiów stacjonarnych I stopnia o specjalności Ekofizyka z ochroną radiologiczną realizowanych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mogą ubiegać się o stypendia pod warunkiem spełnienie warunków określonych w Regulaminie Stypendium Motywacyjnego oraz złożenia wniosku o przyznanie stypendium w Biurze Projektu. Informacja o terminie składania wniosków zostanie zamieszczona na stronie projektu oraz tablicy ogłoszeń Instytutu Fizyki.

 

Wniosek o przyznanie stypendium 2012/2013   PDF

Lista studentów którym przyznano stypendium motywacyjne w dniu 26.10.2012   PDF

 

Wniosek o przyznanie stypendium 2013/2014   PDF

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05