logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

Wycieczki naukowe

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Świerk

http://www.ncbj.gov.pl/

 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

http://www.ifj.edu.pl/

 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

http://www.ichtj.waw.pl/drupal/

 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

http://www.clor.waw.pl/

 

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

http://www.paa.gov.pl/

 

Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
Zakłady: Radioterapii, Medycyny Nuklearnej, Fizyki Medycznej, Dozymetrii Klinicznej, Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Radiobiologii.

http://www.onkologia.krakow.pl/

 

Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Zakłady: Planowania Radioterapii i Brachyterapii, Fizyki Medycznej, Medycyny Nuklearnej, Pozytonowej Emisyjnej Tomografii PET, Radiodiagnostyki.

http://www.io.gliwice.pl/

 

Medyczne Centrum Diagnostyczne Voxel - Ośrodek PET-TK-MR
ul. Wrocławska 1-3, 30-006 Kraków

Pracownie: PET (Pozytonowej Emisyjnej Tomografii), TK (Tomografii Komputerowej), MR (Magnetycznego Rezonansu Jądrowego).

http://www.voxel.pl/pl/

 

Wycieczka do elektrowni jądrowych:

Mochovce, Słowacja

http://www.seas.sk/en/power-plants/fuel-type/nuclear/mochovce-npp

Paks, Węgry

http://paksnuclearpowerplant.com

Dukovany, Czechy

http://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/nuclear-power-plants/dukovany.html

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05