logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

W ramach projektu przewidziano realizację specjalistycznych zajęć oraz laboratorium m.in.

 

 • Fizyka akceleratorów
 • Detektory promieniowania
 • Fizyka reaktorów jądrowych
 • Oddziaływanie promieniowania z materią
 • Biologiczne skutki promieniowania
 • Dozymetria dawek terapeutycznych i ochrona radiologiczna
 • Metody przetwarzania i składowania odpadów jądrowych
 • Zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych
 • Laboratorium z ekologii i ochrony środowiska
 • Laboratorium z klimatologii i meteorologii
 • Laboratorium z geologii i hydrologii
 • Zajęcia z Przedsiębiorczości


Zajęcia będą prowadzone przez kadrę akademicką oraz praktyków. Pozwolą uczestnikom projektu na zdobycie specjalistycznej wiedzy, którą przyszli absolwenci Ekofizyki będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Zajęcia będą miały charakter praktyczny z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05